Cung cấp nước sạch

Nhà máy cấp nước tập trung thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng KCN Tây Ninh được xây dựng năm 2007. Trải qua
quá trình hình thành và phát triển, Công ty không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực sản xuất. Công suất cấp nước
hiện tại 4.000 mét khối/ngày.đêm, năm 2016 đầu tư nâng công suất đạt 7.000 mét khối/ngày.đêm. Hệ thống cấp nước cho
các doanh nghiệp được lắp đặt đến tận đồng hồ nước cho từng nhà máy, xí nghiệp đảm bảo về chất lượng và khối lượng
phục vụ cho mục đích sản xuất và sinh hoạt.